• Genom nedir ?
    Bir organizmanın sahip olduğu genetik şifrelerin tamamı.
a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

Biyoloji Sözlüğü

abakteriyel : Bakteri bulunmayan, bakterisiz olan.

abdomen : Karın, böceklerde vücudun son bölümü.

abissal zon : Okyonusun tabanına yakın olarak yer alan, çok derinlerde bulunan bentik ortam. Bu bölge sürekli olarak soğuk, su basıncı son derece yüksek, besin miktarı az ve ışığın çok az ya da hiç olmamasıyla karakterize edilir.

abiyogenez : Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.

abiyotik çevre : Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.

abiyotik faktör : Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler.

abiyotropi : Bir genetik kusur sonucu herhangi bir organın başlangıçtaki durumunu veya işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan ve erişkin yaşta görülen hastalık durumu.

absisik asit (ABA) : Genellikle büyümeyi engelleyen, dormansiye yol açan ve bitkinin stres koşullarına dayanabilmesine yardım eden bir bitki hormonu.

absorbsiyon : Enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma.

acetyl-coA yolu : Prüvik asidin anaerobik ayrışımı sırasında polisakkaritlerin beta - hidroksibutirik asit oluşumunda izlediği yol.

açık dolaşım : Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe dönmesine denir.

açık dolaşım sistemi : Hemen hemen tüm eklem bacaklılarda ve yumuşakçalarda bulunan, arter ve kan boşluğundan oluşmuş dolaşım sistemi.

açık tohumlular (Gymnospermae) : Tohumları çıplak olan (yani, bir karpel içerisinde hapsedilmemiş olan) tohumlu bitkiler. Bu grubun içerisinde kozalaklılar bulunur.

acoelomata : Sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. Endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur.

ACTH : Adrenokortikotropik hormon, adrenal korteksini uyaran hipofiz bezi tarafından üretilen bir hormondur.

Actinobacillus actinomycetemcomitans : Küçük, Gram negatif, kokobasil türü. CO2'li ortamda ürer. Orofarinksin normal florasında bulunur. Ergenlerde periodontal infeksiyonlar yapar. Endokardit, osteomiyelit, apse etkeni olabilir.

actinomycin : Aktinomisin bazı toprak bakterilerinde bulunan antibakteriyel madde.

adaktili : Parmakların doğmalık olarak yokluğu.

adaptasyon : Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

adaptif dallanma : Tür evrimleşmesi. Tek atasal türden farklı habitatlarda yaşayan türlerin evrimleşmesi.

[12 3 4 5  >>  

Bize ulaşın

e-Posta Gönder

Kimler sitede?

159 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi